سایت شخصی سارا درهمی

نویسه‌های یک دانشجوی نمایش

Sara Derhami

تولستوی

یک مقایسه: مرگ ایوان ایلیچ تولستوی/ زیستن کوروساوا

11

مقدمه‌ی بی‌ربط: گفته بودم که کابوسم شده کلاس جامعه‌شناسی هنر؟ خب حالا می‌گویم. کابوسم شده کلاس جامعه‌شناسی هنر. ترم یک که جامعه‌شناسی خالی داشتیم آقای جلایی‌پور از روی کتاب گیدنز و خاطرات قر و قاطی خودش یک چیزهایی تحویلمان می‌داد و ما هم راضی بودیم. هنوز هم نفهمیدم چطور در…