گاه‌نوشته‌های سارا درهمی

در باب خاتون: نمونه‌ی کامل یک زن بختیاری؟!

8

هشت قسمت از سریال خاتون منتشر شد و حالا گویا «نیم‌فصل» اول تمام شده است. من که تا قبل از این کلمه‌ی نیم‌فصل به گوشم نخورده بود. تنها معنایی که برایش به ذهنم می‌رسد این است که «وایسین بقیه‌شو بسازیم». خلاصه که می‌خواهم غر بزنم. چون عرض کردم خدمتتان، به…