سایت شخصی سارا درهمی

نویسه‌های یک دانشجوی نمایش

Sara Derhami

خوابگاه

خطرات ازدواج جمعی یا آیا در خوابگاه می‌شود خوابید؟

41

*خطر ایجاد احساس چندش در مواجهه با یک جوان خودشیفته‌ی خودبرتربین. ایت ایز وات ایت ایز. این دفعه‌ی سوم یا چهارم است که می‌خواهم درباره‌ی دانشگاه واقعی و به خصوص خوابگاه بنویسم. تا به حال سه چهار هزار کلمه نوشته‌ام. هر بار از یک زاویه نوشتم هر بار صد تا…