سایت شخصی سارا درهمی

نویسه‌های یک دانشجوی نمایش

Sara Derhami

فغنسه

🎥:نوروووز آآآمد! با ویدیو آمد☘️

5

1400. عجیبه‌ها. هم یه کم خیلی زیاده، هم دقیق که بهش نگاه می‌کنم انگار خیلی دوره. حس قرون وسطی داره. یه بار یکی از استادامون داشت می‌گفت نگاه کنین داستان‌نویسی غربیا تو قرن چهارده پونزده به این نوآوری‌ها رسید، اون وقت ما… ما هم البته همون قرن چهارده بود! (نمی‌دونم…