سایت شخصی سارا درهمی

نویسه‌های یک دانشجوی نمایش

Sara Derhami

دست‌ورزی

آموزش ساخت عروسک پارچه‌ای نمایشی در اوقات مرارت

12

عروسک پارچه‌ای نمایشی را از دل کسالت خود بیرون آورید!دلتون گرفته؟ حوصله‌ی هیچ کاری ندارین؟ یک عالمه کار«خلاقانه» ریخته سرتون که معلوم نیست با این حال چطور باید انجامش بدین؟ یه هفته‌س حموم نرفتین؟ از صبح تا حالا غیر از گریستن و غریدن هیچ کار دیگه‌ای نکردین؟ (به جز دیدن…