سایت شخصی سارا درهمی

نویسه‌های یک دانشجوی نمایش

Sara Derhami

یادگیری زبان

یادگیری مکالمه‌ی انگلیسی: پنج قدم ساده اما موثر

13

خب می‌دانیم که یادگیری مکالمه انگلیسی بدون تمرین ممکن نیست. اما چطور تمرینی؟ همینطور شروع کنیم به حرف زدن؟ پس غلط‌هایمان چه می‌شود؟ چه بگوییم؟‌ از کجا معلوم تلفظ‌هایمان درست باشد؟ می‌خواهم برایتان بگویم که من چطور با پنج قدم ساده (که حالا بین خودمان باشد من فقط دو سه…