سایت شخصی سارا درهمی

نویسه‌های یک دانشجوی نمایش

Sara Derhami

شاهنامه

🎥ویدیو: قصه‌ی بیژن و منیژه + پیغامی برای شش نفر و نیم

11

همینجور قلب و بوس و ستاره بود که براش هوا می‌کردن. بعد داستان آثار ادبی مهم رو تعریف می‌کرد و خیلی راحت می‌گفت شما تنها وظیفه‌تون اینه که «گوش کنین». هی نقاشی نشونمون می‌داد و قصه تعریف می‌کرد با اون صداش. بسه دیگه زن. کم دلبری کن.