سایت شخصی سارا درهمی

نویسه‌های یک دانشجوی نمایش

Sara Derhami

مارتین مک‌دونا

تحلیل مراسم قطع دست در اسپوکن: وقتی از وحشت به خنده می‌افتیم.

8

مک‌دونا نویسنده‌ی عجیبی است. نامش با کلیدواژه‌های «خشونت صریح»، «کمدی سیاه» و «غرابت» گره خورده است، قصه‌هایش غریب‌اند و هرگز از شوکه کردن مخاطب دست نمی‌کشد. با این حال خودش آدم شاد و سرخوشی است و علاقه‌ای به ژست «هنرمند متفکر» ندارد. اما همین لبخند بی‌خیالانه‌ که در اکثر عکس‌هایش بر لب دارد است که آثارش را هولناک‌تر می‌نمایاند.