چهارده هزار کلمه از آذر تا به حال در ذهنم می‌چرخد. زندگی طوری روی دور تند افتاده که هر چه جلو را نگاه می‌کنم مجالی برای نفس تازه کردن نمی‌یابم. ولی خب بد هم نیست. از ملال بهتر است.

فلذا این هفته هم وبلاگ را با این ویدیو به روز نگه می‌دارم. تا برسیم به قصه‌ی سال بیست و دوم که پرهیاهوترین بود و بعد هم گنبد سفید که الان دیگر چرکتاب شده آنقدر در پستو مانده.

امیدوارم نکاتی که در این ویدیو می‌گویم، برای شما هم مفید باشد.